Подробнее... | Просмотров: 122 | Дата: 29.12.2017, 16:40


Тұтынушыларды хабарландыру:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2017 жылғы 11.09. №117-НҚ бұйрығымен бекітілген «Горводоканал» МКК Екібастұз қ. тұтынушыларына 2018 ж.01.01. бастап ауыз суды таратушы желілер арқылы және сарқынды суды бұру қызметтеріне тарифтердің шекті деңгейінің әрекет ететіні туралы еске салады.
Толығырақ….

Уведомление потребителей:
ГКП «Горводоканал» напоминает потребителям г. Экибастуза, что с 01.01.2018 года действуют предельные уровни тарифов на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, утвержденные приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» №117-ОД от 11.09.2017 года.
Подробнее….

Подробнее... | Просмотров: 188 | Дата: 29.12.2017, 09:09


«Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2016 жылғы 07.11. №168-НҚ бұйрығымен бекітілген «Горводоканал» МКК Солнечный п. тұтынушыларына 2018 ж.01.01. бастап Солнечный поселкесінде жылу энергиясымен қамтамасыз ету қызметтеріне тарифтердің әрекет ететіні туралы еске салады.
Толығырақ….

ГКП «Горводоканал» напоминает потребителям п. Солнечный, что с 01.01.2018 года действуют тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией в поселке Солнечный, утвержденные приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области №168-ОД от 07.11.2016г.
Подробнее….

Подробнее... | Просмотров: 142 | Дата: 29.12.2017, 09:00


Подробнее... | Просмотров: 151 | Дата: 14.12.2017, 15:26


ГКП «Горводоканал» ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза уведомляет потребителей поселка Солнечный о введении в действие с 01.12.2017 года тарифов на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод, без учета НДС, в следующих размерах:

Подача воды по распределительным сетям:
- физические лица, имеющие приборы учета воды - 36,36 тенге/м3
- физические лица, не имеющие приборы учета воды - 49,02 тенге/м3
- для предприятий сферы обслуживания, бюджетных организаций, прочих потребителей - 247,10 тенге/м3
Отвод сточных вод:
- для населения - 61,33 тенге/м3
- для предприятий сферы обслуживания, бюджетных
организаций, прочих потребителей - 283,45 тенге/м3

Основание: приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 31.10.2017 года № 145-ОД.

Екібастұз қаласы әкімдігінің ТКШ, ЖК және АЖБ "Горводоканал" МКК Солнечный поселкесінің тұтынушыларына 2017 жылғы 01 желтоқсаннан бастап суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суды бұру қызметіне тарифтердің ҚҚС есепке алмағанда келесі мөлшерде қолданысқа енгізілуі туралы хабарлайды:

Суды таратушы желілер арқылы беру:
- есепке алу құралдары бар жеке тұлғалар - 36,36 теңге/м3
- есепке алу құралдары жоқ жеке тұлғалар - 49,02 теңге/м3
- қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар, бюджеттік ұйымдар, өзге тұтынушылар үшін - 247,10 теңге/м3
Сарқынды суды бұру:
- халық үшін - 61,33 теңге/м3
- қызмет көрсету саласындағы кәсіпорындар,
бюджеттік ұйымдар, өзге тұтынушылар үшін - 283,45 теңге/м3

Негіздеме: «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы бойынша департаменті» РММ 2017ж. 31.10. № 145-НҚ бұйрығы.

Подробнее... | Просмотров: 179 | Дата: 9.11.2017, 13:16